Μοιραζόμαστε όχι μόνο την χαρά, αλλά και τα προβλήματα.
Είμαστε πιο δυνατοί, όταν είμαστε όλοι ενωμένοι, όλοι μια ομάδα.
Τα μάτια μας, το μυαλό μας, τα χέρια μας και οι προσπάθειες όλων μας στην υπηρεσία του καθένα μας!