Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε μια ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας και όλοι μαζί μπορούμε να δούμε διαφορετικά και να είμαστε καλύτερα ο καθένας μας για όλους και για μας.

Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να το θέλεις. Η δύναμη όλων μας γίνεται η δύναμή σου και τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ενωμένη ομάδα. Η ζωή είναι μόνο οι ελπίδες και οι προσπάθειές μας. Και μεις όχι μόνο ελπίζουμε, αλλά και προσπαθούμε. Όλοι για τον καθένα μας!

Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία;

Είναι η μορφή της ψυχοθεραπείας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι τοποθετούνται σε μία ομάδα, αφού προηγηθεί η προσεκτική κατάταξή τους από τον συντονιστή θεραπευτή. Σκοπός της ομάδος είναι η συζήτηση των προβληματισμών και η μετάδοση βοήθειας όχι μόνο από τον θεραπευτή αλλά και από τα ίδια τα μέλη.

Το μέγεθος της ομάδας κυμαίνεται συνήθως από 6 εως 12 μέλη. Οι περισσότεροι θεραπευτές συγκεντρώνουν τα μέλη μιας βραχείας ψυχοθεραπευτικής ομάδας, μια φορά τη βδομάδα για μια διάρκεια μιας ως δύο ωρών και κατά μέσο όρο μιάμισης ώρας . Η σύνθεση της ομάδας , θα πρέπει να είναι ισορροπημένη στην ηλικία , στο φύλο και στο είδος των ψυχικών συγκρούσεων των μελών της , ώστε να υπάρχει και ποικιλία και έλλειψη ακραίων καταστάσεων και διαφορών.

Στην ομαδική ψυχοθεραπεία, οι θεραπευτικοί σκοποί επιτυγχάνονται μέσα από τις διεργασίες της ομάδας και την αλληλεπίδραση των μελών της. Διαφορετικές «φωνές» και «σκέψεις» εκφράζονται από διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους, φωνές και σκέψεις που ενυπάρχουν μέσα στον καθένα και που συχνά είναι καταπιεσμένες δεδομένου ότι δεν είναι αποδεκτές.

Η «θεραπευτική συμμαχία» που αναπτύσσεται τόσο μεταξύ θεραπευτή – μελών όσο και μεταξύ των μελών μεταξύ τους καθώς και η ανατροφοδότηση (feedback) του ενός προς τον άλλο αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχή έκβαση της ψυχοθεραπείας.