Θεμ. Σοφούλη 86
551 31, Καλαμαριά,
Θεσσαλονίκη
231 55555 30 info@omadikes.gr